Svi treneri koji NISU popunili aplikaciju na sajtu Udruženja košarkaških trenera Srbije, u obavezi su da istu popune u što skorijem roku i time ispune jedan od uslova da budu licencirani za ekipu. Aplikacija se nalazi na linku http://www.ukts.rs/aplikacija/ .