Udruženje košarkaških trenera Srbije je dostavilo Pravila licenciranja trenera za sezonu 2019/2020. Molimo trenere da u što skorijem roku reše svoj status kako bi UKTS moglo da spremi Bazu za licenciranje ekipa. Obratiti pažnju na pravo licenciranja trenera za klub. Pravila licenciranja trenera se nalaze u prilogu.