Komesar nacionalnih liga KSSa poziva delegate na seminar i testiranje pred sezonu. Poziv sa detaljnim smernicama i spiskom pozvanih delegata se nalazi u prilogu.