Komesar MK liga RKS istočna Srbija, poziva klubove koji su se prijavili za kvalifikacije za Roda i Triglav MK lige Košarkaškog saveza Srbije. Sastanak će se održati u ponedeljak 16. septembra u prostorijama kancelarije RKS IS sa početkom u 16.00 časova. Poziv sa dnevnim redom se nalazi u prilogu.