Komesar 1 MRL istok i 1 ŽRL jug 2 poziva klubove na sastanak pred početak takmičarske sezone 2019/2020. Sastanak klubova 1 MRL istok je zakazan za 12. septembar u 17.00 časova a 1 ŽRL jug 2 u 15.30 časova, istok dana, u Press sa li hale Čair. Pozivi za sastanak sa dnevnim redom se nalaze u prilogu.