Takmičarska komisija je tražila da regionalna kancelarija dostavi pregled dugovanja kluba po prvoj rati članarine jer je to jedan od uslova korišćenja vanrednog prelaznog roka. Pregled klubova koji nisu izmirili dugovanje po prvoj rati članarine se nalazi u prilogu.