Komesar kvalifikacija za Roda i Triglav MK KSS takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.