Komesar kvalifikacija za Roda i Triglav MK KSS takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.