Komesar kvalifikacija za Triglav žensku kadetsku ligu Srbije, objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.