Komesar kvalifikacija Roda i Triglav, juniorske i kadetske lige Srbije, objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.