U prilogu se nalazi Saopštenje broj 2 kvalifikacija Roda/Triglav kvalitetnih liga Srbije.