Komesar MK takmičenja regiona Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 1 za Roda / Triglav kvalifikacije kvalitetnih liga KSS. Saopštenje se nalazi u prilogu.