Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje 4 - kvalifikacije MK za kvalitetnu ligu na regionu Istočna Srbija. Saopštenje je u prilogu.