Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 3 kvalifikacija za TRIGLAV jedinstvenu kadetsku ligu Srbije. Saopštenje se nalazi u prilogu.