Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje 2 - kvalifikacije MK za kvalitenu ligu na regionu Istočna Srbija. Saopštenje je u prilogu.