Na sastanku MK koji je održan 13.09.2016. godine u prostorijama RKS IS, klubovi su još jednom upoznati sa sistemom MK takmičenja na regionu RKS IS. Izvučeni su takmičarski brojevi, određen kalendar takmičenja i datumi licenciranja za MK kvalifikacije na regionu Istočna Srbija. Zapisnik sa svim pojedinostima vezanim za MK kvalifikacije, se nalazi u prilogu.