POZIV ZA SASTANAK KLUBOVA UČESNIKA KVALIFIKACIJA MK

    Sastanak klubova učesnika kvalifikacija MK u sezoni 2016/2017 održaće se u UTORAK 13.09.2016. godine u 16,00 časova u prostorijama RKS IS u Nišu, KALČA 3. sprat, lamela C.

Na sastanak se pozivaju klubovi sa teritorije RKSIS koji su prijavili svoje ekipe za kvalifikacije za juniorsku i kadetsku ligu KSS, žensku kadetsku ligu KSS i kvalitetne lige RKSIS/RKSJS u kategorijama juniora, kadeta i pionira.

DNEVNI RED:
1. Sistem kvalifikacija i Propozicije takmičenja
2. Usvajanje Kalendara takmičenja
3. Izvlačenje takmičarskih brojeva
4. Razno (licenciranje, takse, pravo nastupa, članarina i dr).

    Sve informacije vezane za takmičenje MK, možete naći na sajtu RKS IS – www.rksis.rs u opciji – Dokumenta, Normativna akta i Obrasci (Pravilnik o takmičenju, Propozicije MK, Obrazac za licenciranje igrača).

    U Nišu, 08.09.2016. godine

Komesar takmičenja MK
Marinko Golubović, s.r.