Komesar MK takmičenja je dostavio zapisnik sa sastanka klubova održanog 08.09.2017. godine. Zapisnik je u prilogu.