Zapisnik sa sastanka Kvalifikacija Roda / Triglav kvalitetnih liga KSS se nalazi u prilogu.