Zapisnik sa održanog sastanka Kvalifikacija Jedinstvenih liga Srbije se nalazi u prilogu.