Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 18. Saopštenje se nalazi u prilogu.