U prilogu se nalazi Saopštenje broj 3, kvalifikacija za Roda i Triglav MK lige.