U prilogu se nalazi Saopštenje broj 1, kvalifikacija za Roda i Triglav MK lige.