Komesar finalnih turnira Međuregionalnih liga, dostavlja dokument, koji se nalazi u prilogu, a odnosi se na Sistem i princip žrebanja.