Licence ekipa koje igraju Međuregionalnu MK Ligu RKS IS, se nalaze u prilogu.