Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje kalendar kao i predlog grupa za Međuregionalnu ligu RKS. Dokumenta se nalaze u prilogu.