Komesar MK takmičenja na regionu istočna Srbija, objavljuje grupe i kalendar takmičenja za Međuregionalnu ligu, Regionalnu ligu i Prvi stepen u ženskoj konkurenciji. Dokument se nalazi u prilogu.