Komesar takmičenja mlađih kategorija, dostavio je Izveštaj sa sastanka klubova, koji se nalazi u prilogu.