Zapisnik sa sastanka klubova mlađih kategorija, pred početak sezone, se nalazi u prilogu.