Komesar MK liga RKS IS objavljuje Zapisnik sa sastanka održanog 15. oktobra. Zapisnik se nalazi u prilogu.