Komesar mlađih kategorija je dostavio Zapisnik sa sastanka klubova međuregionalne, Prvog stepena i Regionalne lige. Zapisnik se nalazi u prilogu.