U prilogu se nalazi materijal za sastanak klubova mlađih kategorija u kome se nalaze grupe i predlog kalendara takmičenja koja se vode iz kancelarije Istočna Srbija.