Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 7 - devojčice, nalazi se u prilogu.