Komesar takmičenja mlađih kategorija u ženskoj konkurenciji na regionu Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.