Komesar Kvalitetne lige košarkašica, objavljuje Saopštenje broj 10. Saopštenje se nalazi u prilogu.