Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 21. Saopštenje se nalazi u prilogu.