Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 20. Saopštenje se nalazi u prilogu.