Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 18. Saopštenje se nalazi u prilogu.