Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 12. Saopštenje se nalazi u prilogu.