Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 11. Saopštenje se nalazi u prilogu.