Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 10. Saopštenje se nalazi u prilogu.