Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 6. Saopštenje se nalazi u prilogu.