Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.