Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.