Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 4. Saopštenje se nalazi u prilogu.