Klubovi koji su ostvarili učešće u kvalitetnu ligu za košarkašice, koja se vodi iz kancelarije regiona Južne Srbije, dužni su da do PETKA 17. januara 2020. godine, potvrde svoje učešće. Klubovi koji ne ispoštuju rok, smatraće se da su odustali. Dokument sa rokovima i predlogom kalendara takmičenja se nalazi u prilogu.