Sastanak klubova učesnika Prvog stepena takmičenja MK u ženskoj konkurenciji održaće se u UTORAK 01.11.2016. godine u 16,00 časova u Pres-centru Hale Čair u Nišu.

DNEVNI RED:
1. Sistem i Propozicije takmičenja
2. Usvajanje Kalendara takmičenja
3. Određivanje grupa i izvlačenje takmičarskih brojeva
4. Razno (licenciranje, takse, pravo nastupa, prelazni rok, članarina i dr).
Sve informacije vezane za takmičenje MK, možete naći na sajtu RKS IS – www.rksis.rs u opciji – Dokumenti, Normativna akta i Obrasci (Pravilnik o takmičenju, Propozicije MK, Obrazac za licenciranje igrača, Pravila igre za pionire i mlađe pionire i Posebno pravilo za igranje mlađih pionira).

U Nišu, 24.10.2016. godine
Komesar takmičenja MK
Marinko Golubović, s.r.