U prilogu je PRIJAVNI LIST koji je svaka ekipa učesnik Mini Basket Festivala RAJKO ŽIŽIĆ 2020.godine dužna da popuni, overi i dostavi organizatoru pre početka Festivala. U suprotnom organizator neće dozvoliti učešće ekipe na Festivalu, a sve shodno Zakonom o sportu Republike Srbije.