Takmičarska komisija KSS je dostavila odluku o učešću MK ekipa bez seniora u jedinstvenim ligama Srbije. Odluka je u prilogu.