Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o plaćanju članarine službenih lica koja je doneta na osnovu Pravilnika o takmičenju. U Odluci koja se nalazi u prilogu, nalazi se obaveštenje o načinu plaćanja.